Bent u 18 jaar of ouder?

Privacybeleid

Bibco begrijpt dat de beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst belangrijk is en streeft ernaar uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens te beschermen.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe NV BELGIAN IMPORT BEVERAGE COMPANY, ingeschreven in België met ondernemingsnummer 0446.856.036 en met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, (Bibco, wij, we, ons, onze) uw persoonsgegevens gebruikt en welke maatregelen er genomen worden om uw gegevens te beschermen en veilig te bewaren.

Dit privacybeleid heeft op u betrekking indien u goederen bij ons aankoopt, diensten van ons ontvangt, deelneemt aan onze evenementen of promoties of op enige andere wijze met ons communiceert, o.a. via sociale media of door een van onze websites te gebruiken. 

Gelieve de tijd te nemen om dit beleid (samen met ons Cookiebeleid en onze Gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar verwezen wordt, indien u een van onze websites gebruikt) zorgvuldig door te nemen.  Indien u een bestaande klant bent, is het mogelijk dat er meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens in ons contract staat. Het is ook mogelijk dat u aanvullende informatie krijgt over de manieren waarop we uw persoonsgegevens willen gebruiken en over de opt-in- of opt-out-mogelijkheden wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen.

In dit privacybeleid worden onze privacypraktijken uitgelegd en de volgende vragen beantwoord:

   1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
   2. Wat doen we met uw persoonsgegevens?
   3. Hoe gebruiken we cookies?
   4. Wat met uw gebruik van chatruimtes, discussiefora en andere interactieve fora?
   5. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
   6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u met ons contact opnemen?
   7. Wat met wijzigingen aan dit beleid?

 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

Bronnen van persoonsgegevens

Veel van de persoonsgegevens die we over u bijhouden, worden rechtstreeks door u verstrekt of uit uw interacties met ons, onze websites of sociale media gehaald. We kunnen uw persoonsgegevens echter ook via andere bronnen ontvangen, bijvoorbeeld van zakenpartners, onderaannemers van technische, betalings- en leveringsdiensten, reclamenetwerken, leveranciers van analytische gegevens, leveranciers van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus, databanken voor fraudebestrijding en andere databanken beheerd door derden, waaronder sanctielijsten, alsook bedrijfsinformatie en onderzoeksmiddelen.

Gevoelige persoonsgegevens

Krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming, worden bepaalde categorieën persoonsgegevens beschouwd als bijzonder gevoelig. Deze categorieën dienen bijgevolg extra te worden beschermd. Tot deze categorieën behoren gegevens over gezondheid, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid en genetische of biometrische gegevens. Informatie van strafrechtelijke aard wordt ook als gevoelig beschouwd krachtens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

In een beperkt aantal omstandigheden zullen wij dergelijke gevoelige persoonsgegevens verzamelen en verwerken, bijvoorbeeld bij het behandelen van verzoeken voor speciale medische hulp, assistentie bij de toegang of specifieke maaltijdvereisten in verband met uw deelname aan een evenement, waaruit uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken, bv. halal- of koosjer-maaltijden, of wanneer we een achtergrondonderzoek uitvoeren waaruit informatie kan blijken over voorgaande strafrechtelijke veroordelingen. Wij verwerken deze gevoelige persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals verder beschreven onder “6      Wat doen we met uw persoonsgegevens?".

2. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Krachtens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (Europese wetgeving inzake gegevensbescherming), moeten we een wettelijke grondslag vaststellen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en u hiervan op de hoogte brengen. Voor elk hierna vermeld gebruik, vermelden we het doel waarvoor we de gegevens gebruiken en openbaar maken. Meer uitleg over de belangrijkste wettelijke gronden waarop we ons kunnen beroepen, vindt u onderaan dit document.

Afhankelijk van uw interactie met Bibco, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken:

Indien u vragen heeft over de wettelijke gronden waarop wij ons baseren, neem dan contact op met ons via de gegevens uiteengezet onder "Contact".

Bekendmaking van uw gegevens

Naast de hierboven vermelde derden, is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens bekendmaken aan leden van onze groep, zoals onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen, die deze gegevens kunnen gebruiken in verband met een van de hierboven opgesomde doeleinden. We zullen uw persoonsgegevens ook met externe dienstverleners delen (zoals marketing-, IT- of administratieve diensten) die deze gegevens in onze naam kunnen verwerken voor een van de hierboven opgesomde doeleinden.

We maken geen informatie bekend aan onze adverteerders over identificeerbare personen, maar we kunnen hen wel samengestelde informatie over onze gebruikers verstrekken (zo kunnen we hen ervan op de hoogte brengen dat 500 mannen jonger dan 30 jaar op een bepaalde dag op hun reclameboodschap geklikt hebben). We kunnen dergelijke samengestelde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het type publiek te bereiken dat ze willen bereiken (bijvoorbeeld, vrouwen in een specifieke locatie). We kunnen gebruikmaken van de door u verstrekte persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun reclameboodschappen te tonen aan het desbetreffende doelpubliek.

3. Hoe gebruiken we cookies?

Onze websites maken gebruik van cookies om u van andere gebruikers te onderscheiden. Ze helpen ons een goede website-ervaring aan te bieden en ervoor te zorgen dat u relevante inhoud ziet. Gelieve ons cookiebeleid te raadplegen op voor meer informatie over ons Cookiebeleid.

4. Wat met uw gebruik van chatruimtes, discussiefora en andere interactieve fora?

We bieden chatruimtes, discussiefora, prikborden of andere interactieve ruimtes aan waar bezoekers voor hun plezier reacties of informatie kunnen plaatsen. Gelieve niet alleen dit privacybeleid maar ook de geldende regels door te nemen alvorens u een chatruimte, discussieforum of andere interactieve ruimte betreedt waar persoonsgegevens kunnen gedeeld worden op onze websites. U zult immers aan deze regels gebonden zijn. Zoals u weet is alles wat u online plaatst zichtbaar voor iedereen. We leggen geen verklaringen af en nemen geen verplichtingen op ons voor informatie die u vrijwillig plaatst.

5. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Waar worden uw persoonsgegevens bewaard?

De door u verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan, en opgeslagen op, een bestemming buiten België en Luxemburg. Ze kunnen ook verwerkt worden door personeel dat buiten België en Luxemburg actief is en voor ons of voor één van onze leveranciers werkt. Het is mogelijk dat dit personeel zich bezighoudt met de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens of de levering van ondersteunende diensten.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens die we over u bijhouden, zullen niet langer worden bewaard dan wettelijk toegestaan en zullen enkel worden bijgehouden voor zover en zolang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om u te voorzien van de verzochte producten, diensten of informatie, of voor een van de doeleinden opgesomd onder “Wat doen we met uw persoonsgegevens?”.

We kunnen bijvoorbeeld bepaalde transactiegegevens en correspondentie bijhouden totdat de termijn voor rechtsvorderingen die voortvloeien uit de transactie verstreken is, of om te voldoen aan de reglementaire vereisten die betrekking hebben op het bijhouden van dergelijke gegevens.

Bekendmaking van uw gegevens buiten de EER

Indien we uw gegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen naar een land dat zich buiten de EER bevindt, is het mogelijk dat we specifieke bijkomende maatregelen moeten treffen om de relevante persoonsgegevens te beschermen. Bepaalde landen buiten de EER zijn goedgekeurd door de Europese Commissie als landen die in essentie een gelijkaardig beschermingsniveau bieden als de wetgeving inzake gegevensbescherming van de EER, en bijgevolg zijn er geen aanvullende garanties nodig om persoonsgegevens aan deze jurisdicties te verstrekken. In landen die (nog) niet zijn goedgekeurd, zullen wij aanvullende garanties voorzien om persoonsgegevens te beschermen tegen overdracht, zoals contractuele bepalingen op basis van een modelovereenkomst goedgekeurd door de Europese Commissie of bindende bedrijfsvoorschriften toegestaan onder de toepasselijke wettelijke vereisten.

Gelieve met ons contact op te nemen via de onderstaande “Contactgegevens” indien u een kopie wilt raadplegen van de specifieke garanties toegepast op de overdracht van uw persoonsgegevens.

Wat doen wij om persoonsgegevens te beschermen?

We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig behandeld worden overeenkomstig dit privacybeleid.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt op onze beveiligde servers bewaard.

Indien we u een wachtwoord gegeven hebben (of indien u er zelf een gekozen heeft) dat u in toegang verleent tot bepaalde delen van onze websites, dient u ervoor te zorgen dat dit vertrouwelijk blijft. We vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

Jammer genoeg is de overdracht van informatie via het internet niet helemaal veilig. Hoewel we ons zullen inspannen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de naar onze websites verzonden persoonsgegevens niet garanderen – elke overdracht is op eigen risico.

odra we uw gegevens gekregen hebben, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties hanteren om ongeoorloofde toegang te vermijden.

Wat met links naar andere websites?

Onze websites en pagina’s van sociale media kunnen soms ook links bevatten van en naar websites van onze partnernetwerken, aangesloten maatschappijen en andere derden. Gelieve er rekening mee te houden dat, indien u op een link naar een van deze websites klikt, deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gesteld. Gelieve deze beleidslijnen te lezen alvorens u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u met ons contact opnemen?

Marketing

U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Doorgaans brengen wij u op de hoogte of vragen wij om uw toestemming (alvorens gegevens te verzamelen) indien we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of voor dergelijke doeleinden aan derden te verstrekken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om gegevens van u te verkrijgen of u uit te schrijven onderaan de e-mails die we u zenden voor marketingdoeleinden. U kunt dit recht ook te allen tijde uitoefenen door met ons contact op te nemen op privacy@bibco.be.

Informatie bijwerken

We doen wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat zijn. Om ons hierbij te helpen, dient u ons op de hoogte te brengen van wijzigingen aan de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens door met ons contact op te nemen via de onderstaande “Contactgegevens”.

Uw rechten

Indien u in de EER gevestigd bent tijdens uw interacties met ons, heeft u het recht om ons, in bepaalde omstandigheden, te verzoeken het volgende te doen:

Bovendien bent u in sommige gevallen gerechtigd om:

Deze rechten zijn onderworpen aan bepaalde vrijstellingen om de algemene belangen (bv. het voorkomen of opsporen van een misdaad) alsook onze belangen (bv. de handhaving van wettelijke privileges) te vrijwaren, en zijn mogelijk niet allemaal beschikbaar in het land waarin u gevestigd bent.

Indien u hiertoe gerechtigd bent, kunt u deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande “Contactgegevens”.

Indien u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonsgegevens of onze reactie op uw uitoefening van deze rechten, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Contactgegevens

Gelieve al uw vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met dit privacybeleid te richten aan privacy@bibco.be.

U kunt ook contact met ons opnemen via: NV BELGIAN IMPORT BEVERAGE COMPANY, Industrielaan 16-20, 1740 Ternat, ondernemingsnummer 0446.856.036.

7. Wat met wijzigingen aan dit beleid?

Alle wijzigingen die wij kunnen doorvoeren in ons privacybeleid, zullen op deze pagina vermeld worden en, in voorkomend geval, aan u gemeld worden via e-mail. Gelieve deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen aangebracht zijn aan dit beleid.

Dit privacybeleid werd laatst bijgewerkt in mei 2018.

 

 

Juridische grondslagen voor het gebruik van persoonsgegevens

Dit zijn de belangrijkste juridische grondslagen die ons gebruik van uw persoonsgegevens rechtvaardigen:

 • Toestemming: indien u toestemming gegeven heeft voor ons gebruik van uw gegevens (er werd u een toestemmingsformulier voorgelegd met betrekking tot een dergelijk gebruik, en u kunt uw toestemming intrekken op de manier vermeld in dit privacybeleid)
 • Uitvoering van het contract: indien uw gegevens noodzakelijk zijn om ons contract met u aan te gaan of uit te voeren.
 • Wettelijke verplichting: indien we uw gegevens moeten gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Gerechtvaardigde belangen: indien we uw gegevens gebruiken om een gerechtvaardigd doel te bereiken en onze gronden om uw gegevens te gebruiken zwaarder wegen dan de gevolgen voor uw rechten inzake gegevensbescherming.